Нововоронцовський район готовий до збирання ранніх зернових культур

Зерновиробництво було i залишається  пріоритетною галуззю сiльськогосподарського виробництва, яке спрямовує розвиток всього агропромислового комплексу району. Тому збирання зернових культур є підсумком  роботи хлiборобiв за весь рiк. Господарствами всіх форм власності  було зроблено все можливе, щоб своєчасно виконати всі технологічні процеси та отримати в кінцевому результаті 124,9 тис. тонн зерна.

Повідомляє сайт Нововоронцовка Сьогодні.

На викокакня цих показникiв господарствам району необхiдно зiбрати зернових культур з площi 36,6 тис.га, з них: раннiх зернових – 34,6 тис.га, в тому числi озимої пшеницi – 24,5 тис.га;  озимого та ярого ячменю – 8,9 тис.га;  вiвса – 20 га; гороху – 1120 га.

Господарствами всiх форм власностi, згідно оперативних даних, було проведено певний обсяг робiт на посiвах зернових культур:

  • підживлено озимих зернових на площі 26,0 тис.га (85%), крім того озимого ріпаку – 2019 га (100%);
  • проведено хімічне прополювання озимих зернових культур на площі 24,0 тис.га (100%), ярих культур – 5,1 тис.га (82%);
  • оброблено посіви озимої пшениці від шкідників.

Згiдно робочих  планiв на збираннi  ранніх зернових  культур 2017 року планується  задіяти  на обмолотi 137 власних  зернозбиральних комбайнiв. Навантаження на комбайн на обмолотi, з урахуванням залучених, в середньому по району становитеме  252, га.  Вiдповiдно до розрахунків в середньому по району збирання врожаю можливо провести за 14 днiв.

Коефiцiєнт готовності зернозбиральних комбайнiв складає 97%, валкових жниварок – 100%, зерноочисної техніки – 100%, зернотокiв – 95%, вагових господарств – 95%.

При розрахунковiй потребi сiльгосптоваровиробникам на весь перiод проведення літніх робіт та збирання врожаю потрiбно: 690 тонн дизельного палива, станом на даний час в наявностi є 650 тонн (95%); 210 тонн бензину,  фактично є 190 тонн (90%); 40 тонн автотракторних масел, є в наявностi 37 тонн  (93%).

Для достовiрного облiку виконаних робiт та зiбраної продукцiї в кожному господарствi пiдготовлено необхiдну облiкову документацiю, проводяться навчання з матерiально-вiдповiдальними особами.

Також з усiма учасниками жнив проведено навчання та атестацiю з правил технiки безпеки та пожежноi безпеки та виконати весь комплекс робiт по збереженню врожаю вiд пожеж та розкрадання.

Врожай цього року вже сформовано i нам лише залишається подбати про його збираная в стислi, оптимальнi сроки та його подальше збереження. Але сiльськогосподарське виробництво на цьому не закiнчується i в подальшому нас чекає посiв озимих культур врожаю наступного 2018 року.

Всього пiд посiв озимих врожаю 2018 року необхiдно пiдготувати грунту 32,8 тис.га, в тому числi пiд зерновi 29,8 тис.га, з них озима пшениця 25.7 тис.га,  озимий ячмiнь 4,1 тис.га,  озимий рiпак на зерно 3,0 тис.га.

Тому вже зараз всiм нам необхiдно подбати про заготiвлю необхiдної кiлькостi насiння озимих i ярових зернових культур в кiлькостi 6,2 тис.тонн, в тому числi пшеницi 5,3 тис.тонн.. Ще раз додатково переглянути структуру посiвiв на 2018 рiк, сортовий та репродукцiйний склад насiння i при необхiдностi провести сортооновлення та сортозаміну.